قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۲ میلیون و ۸ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان است.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۴۰۱/۱۱/۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۴۰۱/۱۱/۰۲

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۲ میلیون و ۸۴ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۹۹۸ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۹۶۶ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۹۲۲ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۹۲۵ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۹۲۷ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۸۸۲ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲۱ میلیون تومان است.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۸۷۶ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۴۰۱