آخرین آمار کرونا در ایران ۵ خرداد

آخرین آمار کرونا در ایران ۵ خرداد

بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۷ بیمار جدید کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۳ نفر نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.

تاریخ انتشار :۵ خرداد ۱۴۰۱
آخرین آمار کرونا در ایران ۴ خرداد

آخرین آمار کرونا در ایران ۴ خرداد

بنابر اعلام مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته ۲۹۳ نفر به کرونا مبتلا شدند و ۵ تن جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست دادند.

تاریخ انتشار :۵ خرداد ۱۴۰۱
آخرین آمار کرونا در ایران ۳ خرداد

آخرین آمار کرونا در ایران ۳ خرداد

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۶۸ بیمار جدید کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه هفت بیمار نیز جان خود را از دست دادند.

تاریخ انتشار :۵ خرداد ۱۴۰۱
آخرین آمار کرونا در ایران ۲ خرداد

آخرین آمار کرونا در ایران ۲ خرداد

بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۶۸ بیمار جدید کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه هفت نفر نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.

تاریخ انتشار :۵ خرداد ۱۴۰۱
آخرین آمار کرونا در ایران ۱ خرداد

آخرین آمار کرونا در ایران ۱ خرداد

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۱۲ بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه سه نفر نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.

تاریخ انتشار :۵ خرداد ۱۴۰۱
آخرین آمار کرونا در ایران ۳۱ اردیبهشت

آخرین آمار کرونا در ایران ۳۱ اردیبهشت

طبق اعلام وزارت بهداشت، در شبانه‌روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۵۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند.

تاریخ انتشار :۵ خرداد ۱۴۰۱
آخرین آمار کرونا در ایران ۳۰ اردیبهشت

آخرین آمار کرونا در ایران ۳۰ اردیبهشت

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت طی شبانه روز گذشته ۲۲۸ تن به کرونا مبتلا شده و ۹ نفر جان خود را از دست دادند.

تاریخ انتشار :۵ خرداد ۱۴۰۱
آخرین آمار کرونا در ایران ۲۸ اردیبهشت

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۸ اردیبهشت

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت طی شبانه روز گذشته ۲۸۸ نفر به کرونا مبتلا شدند و هشت نفر نیز به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند.

تاریخ انتشار :۵ خرداد ۱۴۰۱
آخرین آمار کرونا در ایران ۲۷ اردیبهشت

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۷ اردیبهشت

بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۵۲ بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه چهار نفر نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.

تاریخ انتشار :۵ خرداد ۱۴۰۱
آخرین آمار کرونا در ایران ۲۶ اردیبهشت

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۶ اردیبهشت

بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته ۳۸۳ بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۸ بیمار دیگر نیز به دلیل این بیماری جان باختند.

تاریخ انتشار :۵ خرداد ۱۴۰۱