تاریخ انتشار : ۲۰-۰۲-۱۴۰۱ - ۷:۱۴

جزئیات برگزاری امتحانات پایان سال دانش‌آموزان

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی از ابلاغ شیوه‌نامه ارزشیابی دوره‌های تحصیلی به ادارات‌کل آموزش و پرورش استان‌ها، خبر داد و گفت: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ـ۱۴۰۰ دوره‌های تحصیلی صرفاً به شیوه حضوری برگزار می‌شود.

  به گزارش دنیای خبر،محسن زارعی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی از ابلاغ شیوه‌نامه ارزشیابی دوره‌های تحصیلی به ادارات‌کل آموزش و پرورش استان‌ها، خبر داد و گفت: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ـ۱۴۰۰ دوره‌های تحصیلی صرفاً به شیوه حضوری برگزار می‌شود.

*بازه زمانی برگزاری آزمون‌های کتبی برای دبستانی‌ها از روز یک‌شنبه یکم تا روز پنج‌شنبه دوازدهم خرداد است

زارعی افزود: در این شیوه‌نامه آمده است: در دوره اول ابتدایی پایه‌های اول، دوم و سوم در دو درس فارسی و ریاضی و در دوره دوم ابتدایی پایه‌های چهارم و پنجم در دروس فارسی، ریاضی و علوم، علاوه بر ابزارهای مختلف ارزشیابی کیفی ـ توصیفی، در پایان سال تحصیلی، آزمون‌های کتبی برگزار می‌شود. این آزمون به صورت کلاسی بوده و تمام فرایندهای آن اعم از طراحی سؤالات، اجرای آزمون و تصحیح اوراق بر عهده معلم مربوطه است.

وی ادامه داد: در پایه ششم، بر اساس مصوبه جلسه ۸۵۹ مورخ ۲۲ فروردین ۹۱ شورای عالی آموزش و پرورش، علاوه بر ابزارهای مختلف ارزشیابی کیفی ـ توصیفی، آزمون هماهنگ منطقه‌ای برای تمام دروس با سؤالات واحد و برنامه معین و به طور همزمان از سوی اداره آموزش و پرورش منطقه، در مدرسه برگزار می‌شود.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی تصریح کرد: بر اساس شیوه‌نامه، بازه زمانی برگزاری آزمون‌های کتبی در تمام پایه‌ها از روز یک‌شنبه یکم تا روز پنج‌شنبه دوازدهم خرداد ماه ۱۴۰۱ و در مناطق گرمسیری، تصمیم‌گیری در حصوص بازه زمانی آزمون‌ها بر عهده ستاد امتحانات هر استان است.

وی با بیان اینکه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی داوطلبان آزاد پایه ششم بر اساس ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس انجام می‌شود، افزود: نتایج آزمون‌های کتبی، در کنار سایر ابزارهای ارزشیابی کیفی ـ توصیفی برای توصیف عملکرد و تصمیم‌گیری در خصوص ارتقای دانش‌آموزان، بهبود و جبران ضعف‌ها، پیشنهاد و اجرای مداخلات جبرانی آموزشی استفاده می‌شود.

* نحوه ارزشیابی دبیرستانی‌ها

زارعی به ارزشیابی دوره اول آموزش متوسطه اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس شیوه‌نامه، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی در مدارس روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد بر اساس آیین‌نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی مصوبه جلسه ۱۶ تاریخ چهارم مهر ماه ۱۳۹۷ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش و آیین‌نامه آموزشی نظام جدید دوره اول متوسطه آموزش از راه دور(داخل و خارج کشور) به شیوه نیم‌سالی ـ واحدی مصوب جلسه ۷۸۰ تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۸۷ شورای عالی آموزش و پرورش و اصلاحیه جلسه ۳۹ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش و سایر مقررات مربوط، انجام می‌شود.

وی با اشاره به ارزشیابی دوره دوم آموزش متوسطه نظری، گفت: اجرای دقیق مواد فصل پنجم(ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی) آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه(روزانه) مصوبه جلسه ۹۳۲ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵؛ در سال تحصیلی ۱۴۰۱ـ۱۴۰۰، ضروری است.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی اضافه کرد: امتحانات پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظری در نوبت خرداد ماه، مطابق بخشنامه شماره ۴۶۰.۱۱۳ مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱، انجام می‌شود؛ همچنین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دروس غیرنهایی در مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد، متقاضیان تغییر رشته و … مطابق قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط انجام می‌شود.

وی با اشاره به دوره دوم آموزش متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش، اظهار کرد: بر اساس این شیوه‌نامه، آموزش تمام دروس اعم از عمومی، خوشه شایستگی‌های فنی، غیرفنی و پایه در شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش و همچنین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی هنرجویان انواع مدارس و دوره‌ها از جمله روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد، متقاضیان تغییر رشته و …مطابق قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط انجام می‌شود.

زارعی اضافه کرد: به استناد تبصره ۳ ماده ۳۷ آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه(روزانه)، اجرای بخشنامه‌های موضوع شیوه‌نامه نحوه ارزشیابی دروس شایستگی‌های فنی، غیرفنی و پایه در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش از جمله استفاده از کتاب همراه هنرجو و ارزشیابی مطابق با جداول استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(به عنوان مستند نهایی ارزشیابی) مورد تأکید است.

وی با بیان اینکه برای اجرای دروس کارآموزی/کارورزی صرفا بخشنامه ۴۱۰.۲۹۲۲۸ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به صورت تراکمی و حضوری ملاک عمل است، گفت: بر اساس شیوه‌نامه، به استناد مصوبه جلسه ۴۳ تاریخ هفتم آذر ۱۴۰۰ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، طراحی سؤالات امتحانات نهایی شاخه فنی‌وحرفه‌ای نظام آموزشی ۳ـ۳ـ۵، به صورت هماهنگ استانی و اجرای امتحان و تصحیح اوراق در مدرسه محل تحصیل، انجام می‌شود.

* تأکید بر توجه به مراقبت‌های بهداشتی در حوزه‌های امتحانی

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت: در شیوه‌نامه تأکید شده است که توجه به مراقبت های بهداشتی شامل گندزدایی فضا و تجهیزات مدارس، تهویه مناسب هوا، پیش‌بینی و تدارک ماسک، مواد شوینده و ضدعفونی کننده و… و نظارت مدیران مدرسه بر رعایت کامل آنها در ایام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی الزامیست و از دانش آموزان مبتلا یا مشکوک به بیماری کرونا در محلی مجزا(قرنطینه) که برای همین منظور در همان حوزه‌ برگزاری امتحانات پیش‌بینی و تجهیز شده است، با حضور مراقبین، امتحان به عمل آید.

وی ادامه داد: برگزاری و اعلام نتایج امتحانات در مدارس آموزش از راه دور متوسطه دوم مطابق آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیمسالی واحدی مصوبه جلسه دوازدهم تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۶ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین بندی ۹ و تبصره‌های ذیل آن مندرج در شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ساماندهی صدور و تأیید مدارک تحصیلی دانش‌آموزان به شماره ۱۰۷۹۴۹ تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ انجام می‌شود.

زارعی افزود: بر اساس بند ۱۶ ماده ۱۷ شورای معلمان در آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوبه جلسه ۴۱ تاریخ دهم مرداد ۱۴۰۰ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش لازم است مدارس برنامه ریزی برای بهبود عملکرد دانش‌آموزان در ارزشیابی‌های پیشرفت تحصیلی (داخلی، هماهنگ و نهایی) را به عمل آورند. همچنین بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۸ آیین‌نامه مذکور: پس از امتحانات و اعلام نتایج ارزشیابی نوبت دوم، نتایج در شورای معلمان بررسی و اقدامات لازم برای کاهش افت تحصیلی دانش‌آموزان انجام شود.

وی با بیان اینکه تأکید شده است مدارس به منظور ایجاد محیطی سالم، ایمن و توأم با آرامش خاطر در ایام برگزاری امتحانات، اقدامات مقتضی را معمول نمایند، اظهار کرد: سؤالات امتحانی تمامی پایه‌های دوره های تحصیلی مطابق بارم‌بندی کتاب‌های درسی در سال تحصیلی ۱۴۰۱ـ۱۴۰۰ بر اساس نامه شماره ۱۰۱.۱.۱۶۱۳۸ مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۰ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و بدون حذفیات طراحی می‌شوند. بارم‌بندی و بخشنامه‌های مربوط به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت خرداد ماه ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی به نشانی www.aee.medu.ir قابل مشاهده است.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی تصریح کرد: در مورد ارزشیابی بخش شنیداری درس زبان انگلیسی در دوره‌های متوسطه اول و دوم، لازم است تا تمهیدات لازم و تجهیزات صوتی متناسب با فضای فیزیکی حوزه اجرا به منظور پخش صدای واضح و مطلوب برای همه دانش‌آموزان حاضر در جلسه امتحان، فراهم شود.

وی افزود: در این شیوه‌نامه به موضوع احتمال قطع برق در مدارس محل برگزاری امتحانات هماهنگ منطقه پایه ششم و استانی پایه نهم نیز اشاره شده و تأکید شده است که لازم است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در صورت امکان، ساعت برگزاری امتحانات این پایه‌ها در تمام مدارس به ۸ تا ۱۰ تغییر یابد و در صورت عدم امکان برگزاری امتحانات در زمان مذکور، به منظور پیشگیری از اختلالی که با قطع برق در دریافت رمز سؤالات و تکثیر به موقع اوراق امتحانی رخ می‌دهد، مناطق اقدام به تشکیل حوزه متمرکز تکثیر و توزیع پاکت سؤالات به مدارس نمایند.

زارعی ادامه داد: در شیوه‌نامه تأکید شده است که آدرس محل برگزاری امتحانات، جهت هماهنگی در اختیار شرکت توزیع نیروی برق استان قرار گیرد. همچنین تا حد امکان مدارس برگزار کننده امتحانات و حوزه‌های تکثیر به دستگاه تأمین برق اضطراری (مولد برق و …) تجهیز شوند.


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=27874
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار