تاریخ انتشار : ۱۳-۱۱-۱۳۹۹ - ۷:۳۲

برنامه درسی ۱۳ بهمن در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز دو شنبه ۱۳ بهمن ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ دانش فنی پایه – پایه ۱۰- رشته شبکه و نرم افزار-شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی-رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ کاربر رایانه-پایه ۱۰ رشته گرافیک رایانه -شاخه کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ آشنایی با سبک های نقاشی – پایه ۱۲-  رشته چهره سازی- شاخه کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ علوم تجربی و تفکر   پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی  پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی  پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش   پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ بازی و ریاضی  پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ مطالعات اجتماعی –  درس ۱۵ پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ مطالعات اجتماعی- درس ۱۵ پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ مطالعات اجتماعی- درس ۱۴ پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش معلمان -کاربرد بازی و بازی کارسازی درسنجش

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ عربی و زبان قرآن یک –  پایه ۱۰ –  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ عربی و زبان قرآن دو  – پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ عربی و زبان قرآن سه  – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ هویت اجتماعی – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس منطق پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۱۵ درس انسان ومحیط زیست پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۰.۴۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ درس سلامت و بهداشت پایه ۱۲ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت ۱۲.۱۵ درس جغرافیای ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸ علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ احکام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی  سوم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن  دوم  دبستان.

ساعت ۱۵ دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم  نظری

ساعت ۱۵.۳۰ اموزش قران پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=7034
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار