تاریخ انتشار : ۰۷-۱۱-۱۳۹۹ - ۷:۱۲

برنامه درسی سه شنبه ۷ بهمن در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز سه شنبه ۷ بهمن ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ ریاضی – پایه ۱۰ -تمامی رشته ها -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی پایه – رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ پودمان دو – رشته  شبکه و نرم افزار  رایانه – پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵  نقشه کشی فنی رایانه ای – پایه ۱۰  رشته الکترونیک، الکترونیک مخابرات دریایی، شبکه و نرم افزار – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ تصویر سازی- رشته گرافیک – پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱  فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ مطالعه و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش  پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش  پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان  پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ علوم تجربی – فصل ۸ انرژی و تبدیل آن  پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ علوم تجربی-  فصل ۹ الکتریسته پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ علوم تجربی – فصل ۷ آثاری از گذشته زمین
پایه نهم

 دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش معلمان -سنجش  عملکرد ( نمره گذاری با روبریک )

متوسطه دوم

  ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷
ریاضی سه –  پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰
شیمی  دو – پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ ریاضی سه  – پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵  ریاضی یک – پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ تمام رشته ها.

ساعت ۸.۳۰ درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ رشته دبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۱۵ درس جامعه شناسی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس جامعه شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۱۵ درس جغرافیای ایران پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ درس زبان خارجه ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۲ پایه ۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۲.۴۵ درس حسابان ۲  پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما 

ساعت ۸ اخلاق ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی   چهارم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن  چهارم   دبستان

ساعت ۱۵ عربی زبان قران ۲  رشته  های علوم تجربی و ریاضی فیزیک وعلوم  معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری

ساعت ۱۵.۳۰ پیام های آسمانی  پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=6804
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار