تاریخ انتشار : ۰۲-۱۱-۱۳۹۹ - ۷:۴۸

برنامه درسی ۲ بهمن در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز پنجشنبه ۲ بهمن ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸  تا ۸.۳۰ ریاضی – مشترک تمامی رشته ها -پایه ۱۱  -شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ حسابداری – رشته حسابداری صنعتی – پایه ۱۲ -شاخه  کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ پیاده سازی سیستم اطلاعاتی – رشته  شبکه و نرم افزار رایانه- پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ نقشه کشی فنی رایانه – پایه ۱۰ -مشترک رشته های الکترونیک . الکتروتکنیک . مخابرات دریایی -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ کارگاه خوشنویسی – پایه ۱۰- رشته    گرافیک  -شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش   پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ علوم تجربی و تفکر  پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ تفکر و سبک زندگی- مطالعه و یادگیری  پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ تفکر و سبک زندگی- رسانه و تاثیرات آنها  پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ آمادگی دفاعی -نظام جمع و شیوه های رزم انفرادی پایه نهم

 دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش معلمان-  اصول سنجش الکترونیکی و ترکیبی قابل دفاع

متوسطه دوم

  ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ آمادگی دفاعی  –  پایه ۱۰ –  مشترک تمامی  رشته ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ هویت اجتماعی – پایه ۱۲  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵  ریاضی یک – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی دو -پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

شبکه ۴
ساعت ۷.۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ روشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها .

ساعت ۱۰.۱۵ درس زبان ۲  پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۰.۴۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما 

ساعت ۸ اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی  ششم  دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰  درس آموزش قرآن  ششم  دبستان.

ساعت ۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت ۱۵.۳۰ عربی، و زبان قران یک  پایه ۱۰  رشته علوم و تجربی و ریاضی و فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=6586
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار