تاریخ انتشار : ۲۴-۱۰-۱۳۹۹ - ۷:۳۴


برنامه درسی ۲۴ دی در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی دانش ‌آموزان برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،جدول زمانی آموزتلویزیونی دروس دانش آموزان ( مدرسه تلویزیونی) برای روز چهار شنبه ۲۴ دی ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸  تا ۸.۳۰ حسابداری صنعتی – پایه ۱۲-  رشته حسابداری- شاخه  کاردانش

ساعت ۸.۳۰  تا ۹ شناخت مواد و مصالح- پایه ۱۰ – رشته نقشه کشی معماری – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ حسابداری تکمیلی – پایه ۱۱ رشته حسابداری -شاخه کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ دوربین مداربسته – رشته الکترونیک – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ مونتاژ و دمونتاژSMD- مشترک رشته الکترونیک- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱  بازی و ریاضی    پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ علوم تجربی و تفکر    پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش    پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی   پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ بازی و ریاضی   پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰  بازی و ریاضی   پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ادبیات فارسی- درس دهم کلاس ادبیات( بخش اول )  پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ادبیات فارسی- درس دهم قلم سحر آمیز( بخش اول ) پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ادبیات فارسی- درس دهم آرشی دیگر( بخش اول ) پایه نهم

  دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ پرورشی – فرایند هدایت تحصیلی در دوره متوسط اول

متوسطه دوم

  ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ شیمی یک –  پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰   شیمی دو  – پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی سه  – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ فیزیک سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک دو – پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸ درس فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ رشته دبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس اقتصاد پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت ۱۱.۱۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۱۵ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۲  پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزی

      شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸ علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی پنجم  دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰  درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان.

ساعت ۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت ۱۵.۳۰ دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=6266
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار