تاریخ انتشار : ۲۱-۱۰-۱۳۹۹ - ۷:۲۸

برنامه درسی ۲۱ دی در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز یک شنبه ۲۱ دی ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸  تا ۸.۳۰  تهیه و تنظیم صورت های مالی -رشته حسابداری – پایه ۱۲   -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ نقشه کشی – پایه ۱۱ و۱۲- رشته معماری داخلی  و نقشه کشی ساختمان -شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ نقشه کشی عمومی -پایه ۱۰ – رشته نقشه کشی ساختمان – شاخه کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ تکنیک طراحی با پاستل – پایه ۱۱ رشته چهره سازی- شاخه کاردانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ کابرد مداد رنگی -پایه ۱۱- رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش  پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش   پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی و تفکر   پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی-   بزرگترین شمارنده مشترک پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی-  بردار های  واحد مختصات  پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی – عبارت های جبری و مفهوم اتحاد پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ پرورشی -توانند سازی شغلی دانش آموزان ( قسمت دوم)

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی –  پایه ۱۰ –  رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳  – پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی ۱- پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵  فیزیک ۲ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰  فیزیک ۳-پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت ۱۰.۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ روانشناسی  پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۲.۱۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف  سیما

ساعت ۸ اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس آموزش  قرآن  سوم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.

ساعت ۱۵ عربی و زبان قران ۳  رشته های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم  نظری

ساعت ۱۵.۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم   مقطع  اول متوسطه


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=6103
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار