تاریخ انتشار : ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ - ۷:۳۹

برنامه درسی سه‌شنبه ۱۶ دی در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای  روز سه شنبه ۱۶ دی ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸  تا ۸.۳۰ نقشه کشی عمومی، – پایه ۱۰ – رشته معماری داخلی و نقشه کشی ساختمان -شاخه کاردانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ آموزش، کورل – پایه ۱۰- رشته گرافیک رایانه – شاخه  کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ ارتباط موثر -پایه ۱۰- رشته  خدمات -شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ آشنایی با پاستل – پایه ۱۱- رشته چهره سازی، -شاخه کاردانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ کاربرد با مداد رنگی – پایه ۱۱- رشته چهره سازی، -شاخه  کاردانش،

 دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش   پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش    پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲  مطالعه و مهارت های اجتماعی  پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ بازی و ریاضی   پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش   پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش   پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان  پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ علوم تجربی -سفر آب روی زمین    پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ علوم تجربی- تولید مثل در جانداران پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ علوم تجربی -زمین ساخت ورقه ای  پایه نهم

  دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰   آموزش معلمان -طراحی و کاربرد سنجش‌های پاسخ ساز

متوسطه دوم

 ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷  شیمی   دو   –  پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست شناسی  دو    – پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ زیست شناسی سه  – پایه ۱۲ علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵  فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک سه – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ تمام رشته ها.

ساعت ۸.۳۰ درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ رشته دبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۱۵ درس جامعه شناسی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس جامعه شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۱۵ درس جغرافیای ایران پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ درس زبان خارجه ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۴۵درس حسابان ۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما 

ساعت ۸ اخلاق ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی   چهارم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن  چهارم   دبستان

ساعت ۱۵ عربی زبان قران ۲  رشته  های علوم تجربی و ریاضی فیزیک وعلوم  معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری

ساعت ۱۵.۳۰ پیام های آسمانی  پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=5870
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار