تاریخ انتشار : ۱۵-۱۰-۱۳۹۹ - ۷:۱۷

برنامه درسی دوشنبه ۱۵ دی در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز دوشنبه ۱۵ دی ۹۹ اعلام شد.

 شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰   متره – پایه ۱۲- رشته نقشه کشی معماری -شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ انتقال پنس ها -رشته طراحی ودوخت – پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ شناخت مواد و مصالح-پایه ۱۱- رشته نقشه کشی معماری -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ نقاشی رنگ روغن – پایه ۱۲-  رشته چهره سازی- شاخه کاردانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ تصویر سازی- پایه ۱۲ – رشته گرافیک – شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱  علوم تجربی و تفکر  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی  پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی  پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ بازی و ریاضی   پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ بازی و ریاضی    پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ مطالعات اجتماعی – دوره دروس و آمادگی برای امتحان  پایه هفتم –

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ مطالعات اجتماعی- دوره دروس و آمادگی برای امتحان  پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ مطالعات اجتماعی-درس دوازدهم  پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش معلمان -طراحی و کاربرد سنجش های پاسخ گزین

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ عربی و زبان قرآن یک –  پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ عربی و زبان قرآن دو  – پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ عربی و زبان قرآن سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰  فیزیک ۲-پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی
شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس جغرافیای۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس منطق پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۱۵ درس انسان ومحیط زیست پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۰.۴۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ درس سلامت و بهداشت پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۲.۱۵ درس جغرافیای۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸ علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ احکام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی   سوم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن  دوم  دبستان.

ساعت ۱۵‌ دین و زندگی ۲ پایه ۱۱   رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم  نظری

ساعت ۱۵.۳۰ آموزش قران پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=5823
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار