تاریخ انتشار : ۰۴-۱۰-۱۳۹۹ - ۷:۳۶

برنامه درسی ۴ دی در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز پنجشنبه ۴ دی ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ مبانی هنر های تجسمی -رشته گرافیک -پایه ۱۰-شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی –  رشته طراحی و دوخت – پایه ۱۲-شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ افترافکت – رشته تصویر سازی – پایه ۱۲- شاخه  کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ نقشه کشی رایانه -رشته نقشه کشی – پایه ۱۰ – -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ انواع سیستم سوخت رسانی خودرو – رشته مکانیک خودرو – پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش   پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش  پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی    پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ علوم تجربی و تفکر  پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰  مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰  آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵   عربی  –  درس سوم   بخش ۲   پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۹  عربی – ترجمه درس چهار پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ عربی – تمارین درس سوم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰   آموزش معلمان- نحوه طراحی یک سوال خوب و درست

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ آمادگی دفاعی   –  پایه ۱۰-  مشترک تمامی  رشته ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ هویت اجتماعی – پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ فیزیک ۳- پایه ۱۲ – علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ فیزیک ۱- پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۲ -پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸.۳۰ درس نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۰.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس دین وزندگی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۲.۱۵ درس  هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۲پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲  رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما 

ساعت ۸ اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی  ششم  دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰  درس آموزش قرآن  ششم  دبستان.

ساعت ۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت ۱۵.۳۰ عربی، و زبان قران یک  پایه ۱۰  رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=5372
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار