تاریخ انتشار : ۲۶-۰۹-۱۳۹۹ - ۹:۱۴

برنامه درسی ۲۶ آذر در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه ۲۶ آذر ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸  تا ۸.۳۰ دانش فنی پایه – پایه ۱۰ – رشته  الکترونیک- شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی پایه – پایه ۱۰ -رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲- رشته الکترونیک -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ ریاضی یک – پایه ۱۰ – مشترک تمام رشته‌ها -شاخه  فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ معماری داخلی –  پایه ۱۱ و ۱۲  رشته نقشه کشی ساختمان – شاخه کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱   بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ علوم تجربی و تفکر  پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش  پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰  مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ بازی و ریاضی  پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰  بازی و ریاضی  پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ادبیات فارسی  – درس ۹ ( نام ها و یاد ها درس نصیحت امام )    پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ادبیات فارسی  – درس ۹( نام ها و یاد ها درس نوجوان باهوش ) پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ادبیات فارسی  – درس ۹ راز موفقیت پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ رشد حرفه ای معلمان- انواع رویکرد های نظارتی

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ شیمی یک –  پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی دو  – پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی سه  – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰  ریاضی سه – پایه ۱۲-رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸ درس فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت ۱۰.۱۵ درس ریاضی وآمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس اقتصادپایه ۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۱۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۱۵ درس  فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی   پنجم  دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان.

ساعت ۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت ۱۵.۳۰ دین و زندگی یک پایه دهم بخش قران رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=5005
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار