تاریخ انتشار : ۲۳-۰۹-۱۳۹۹ - ۷:۴۷

برنامه درسی ۲۳ آذر در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یک شنبه ۲۳ آذر ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸  تا ۸.۳۰  مبانی هنر های تجسمی -رشته  گرافیک – پایه ۱۰ –  -شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی پودمان دو- پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ افتر افکت -پایه ۱۲ – رشته تصویر سازی- شاخه   کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ ریاضی ۱ – پایه ۱۰- مشترک همه رشته ها – شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ آشنایی با بناهای تاریخی -پایه ۱۰ – رشته نقشه کشی معماری- شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱  بازی و ریاضی   پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰‌ فارسی و نگارش  پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش   پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰  علوم تجربی و تفکر  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰   مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰  آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی- روابط بین زاویه ها   پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی- تجزیه عبارت های جبری  پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی- نماد عملی و ریشه گیری  پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ رشد حرفه ای  معلمان
متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷  زیست شناسی ۱-  پایه ۱۰ –  رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰   شیمی ۳  – پایه ۱۲-  رشته علوم    تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸  شیمی ۱  – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵  فیزیک ۱- پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰  فیزیک ۳ -پایه ۱۲- رشته علوم ریاضی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه  ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس  دین وزندگی ۲ پایه ۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت ۱۰.۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس آمارواحتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱ درس آموزش  قرآن  سوم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم    دبستان.

ساعت ۱۵ دین و زندگی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم  نظری

ساعت ۱۵.۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم   مقطع  اول متوسطه


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=4884
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار