تاریخ انتشار : ۱۹-۰۹-۱۳۹۹ - ۹:۰۲

برنامه درسی ۱۹ آذر در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،جدول زمانی آموزش جلوگیری از دروس دانش‌آموزان برای روز چهار شنبه ۱۹ آذر ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸  تا ۸.۳۰ اخلاق حرفه ای پودمان دو – پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها – شاخه  فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ کاربر رایانه مقدماتی- پایه ۱۰-رشته گرافیک رایانه – شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی پایه- پایه ۱۰- رشته شبکه و نرم افزار -شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ مکانیزم تعویض دهنده –  پایه ۱۱-  رشته مکانیک خودرو  – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ سیستم انتقال قدرت -پایه ۱۱ – رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱  بازی و ریاضی   پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ علوم تجربی و تفکر  پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش  پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ بازی و ریاضی  پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰   بازی و ریاضی  پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ادبیات فارسی  – درس ۹   پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰  ادبیات فارسی  – درس ۹ پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ادبیات فارسی  – درس ۸  قسمت دوم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ رشد حرفه ای معلمان –  اصول م مبانی سنجش نوین کلاسی

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷  شیمی یک –  پایه ۱۰  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی دو  – پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی سه  – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵  ریاضی ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰‌ ریاضی دو – پایه ۱۱-رشته علوم تجربی

   شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸ درس فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت ۱۰.۱۵ درس ریاضی وآمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس اقتصادپایه ۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۱۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۱۵ درس  فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱  درس هدیه های آسمانی   پنجم  دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان.

ساعت ۱۵  آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵.۳۰‌ دین و زندگی یک پایه دهم بخش قران رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=4742
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار