تاریخ انتشار : ۱۷-۰۹-۱۳۹۹ - ۹:۲۶

برنامه درسی ۱۷ آذر در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز دو شنبه ۱۷ آذر ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰   اخلاق حرفه ای پودمان دو – پایه ۱۲ – مشترک تمامی رشته ها -شاخه  فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ حقوق و دستمزد -رشته حسابداری – پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰  ارتباط موثر  -پایه ۱۰- رشته  گروه های خدمات و بهداشت -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ کار با مداد رنگی – پایه ۱۱  –  رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰  طراحی عمومی –  پایه ۱۰ – رشته  چهره سازی  – شاخه کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ۱۱  علوم تجربی و تفکر   پایه اول

ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی  پایه  دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰  فارسی و نگارش   پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی  پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی   پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰مطالعات اجتماعی -ایران خانه ماست(قسمت دوم )  پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ مطالعات اجتماعی- درس ۱۱ ( ورود اسلام به ایران )  پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰تا ۱۶مطالعات اجتماعی- درس ۱۰( اوضاع اجتماعی, اقتصادی و علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی ) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ رشد حرفه ای معلمان – درس پژوهی

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷  عربی و زبان قرآن یک –  پایه ۱۰ –  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ عربی و زبان قرآن دو  – پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ عربی و زبان قرآن سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ ریاضی۳ – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۲  -پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲  رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشتهها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک ۱ پایه۱۰ رشته ریاضی و فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی   سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن  دوم    دبستان.

ساعت۱۵ دین و زندگی ۲ پایه ۱۱    رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری

ساعت۱۵:۳۰  اموزش قران پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=4636
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار