تاریخ انتشار : ۰۹-۰۹-۱۳۹۹ - ۹:۰۹

برنامه درسی ۹ آذر در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یک شنبه ۹ آذر ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ شهروند الکترونیکی -رشته   تولید چند رسانه ای – پایه ۱۰-  -شاخه  کاردانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی پایه پودمان دو- پایه ۱۰ – رشته شبکه و نرم افزار رایانه -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی پایه پودمان یک -پایه ۱۰ – رشته تربیت بدنی – شاخه  فنی  وحرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ سامانه های هوشمند خانگی – پایه ۱۲ –  رشته الکترونیک  – شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی -پایه ۱۲ رشته الکترونیک   – شاخه فنی و حرفه ای

دوره  ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش  پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش  پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی   پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی- معادله   پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی- ساده کردن عبارت های جبری     پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی- شکل های متشابه پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ مدیریت کلاس درس – یادگیری پژوهش محور

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۱ –  پایه ۱۰ –  رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳  – پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی ۱ – پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۱- پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۱ -پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس  دین وزندگی ۲ پایه ۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت ۱۰.۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس آمارواحتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱ درس آموزش  قرآن  سوم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم    دبستان.

ساعت ۱۵ دین و زندگی ۳  رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم  نظری

ساعت ۱۵.۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم   مقطع  اول متوسطه


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=4306
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار