تاریخ انتشار : ۰۶-۰۹-۱۳۹۹ - ۹:۰۲

برنامه درسی ۶ آذر در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز پنجشنبه ۶ آذر ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸  تا ۸.۳۰ کارگاه نواوری و کارافرینی پودمان دو – مشترک  – پایه ۱۱ -شاخه   فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ تولید و توسعه صفحات وب – رشته تولید و توسعه دهنده های پایگاه اینترنتی – پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا ۹.۳۰ اتوکد – رشته معماری – پایه ۱۰ -شاخه  فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ طراحی عمومی- پایه ۱۰ – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ کاربرد مداد رنگی  – پایه۱۱ – رشته چهره سازی – شاخه کار دانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش  پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی   پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ علوم تجربی و تفکر   پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش  پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ عربی  – درس دوم (بخش دوم )   پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ عربی   – ترجمه درس سوم   پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ عربی   –  درس دوم (بخش دوم)پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی  – درس پژوهی

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ آمادگی دفاعی     –  پایه ۱۰ –  مشترک تمامی  رشته ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ هویت اجتماعی    – پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ زیست شناسی ۱  – پایه ۱۰- علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ فیزیک ۲   – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی ۲ -پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸.۳۰ درس نگارش ۱ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۰.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۲.۱۵ درس  هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی 

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی  ششم  دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن  ششم  دبستان.

ساعت ۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت ۱۵.۳۰ دین و زندگی یک  پایه ۱۰   بخش معارف رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=4197
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار