تاریخ انتشار : ۰۲-۰۹-۱۳۹۹ - ۷:۱۵

برنامه درسی یکشنبه ۲ آذر در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد.

  به گزارش دنیای خبر، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠صورت های مالی پودمان یک – پایه ۱۲ – رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩مبحث پی دیوار – پایه ۱۱ – رشته نقشه کشی ساختمان -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰آشنایی با بناهای تاریخی -پایه ۱۰ – رشته نقشه کشی ساختمان – شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵دوخت انواع جیب – پایه ۱۱ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰طراحی چهره – پایه ۱۰ – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ریاضی- مقدار عددی یک عبارت جبری پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ریاضی- زاویه های خارجیپایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی- حل مسئله در هندسهپایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ۱۶:۳۰ آموزش مجازی – اقدام پژوهی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی ۳ – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰شیمی ۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵فیزیک ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ریاضی ۲ -پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت ۸ اخلاق اسلامی ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ اخلاق اسلامی ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.

ساعت۱۵ اخلاق اسلامی ۳پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=3989
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار