تاریخ انتشار : ۲۵-۰۸-۱۳۹۹ - ۹:۰۷

برنامه درسی ۲۵ آبان در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یک شنبه ۲۵ آبان ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ۸  تا ۸.۳۰   کاربر رایانه  – پایه ۱۰ – رشته گرافیک  -شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ تولید و توسعه صفحات وب – پایه ۱۲ – رشته کامپیوتر  -شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ شیمی -پایه ۱۱ -درس مشترک
شاخه  فنی  وحرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD /پودمان ۲  – پایه ۱۱-  رشته الکترونیک   – شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ سامانه های  هوشمند خانگی   –  پایه ۱۲- رشته الکترونیک   – شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱  بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی و تفکر  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت های اجتماعی   پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش   پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰‌آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی- عبارت های جبری  پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی- زاویه های داخلی پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی- هم نهشتی مثلث ها و حل مسئله در هندسه  پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی آموزش معلمان  -مدرسه اجتماع محور

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۱ –  پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳  – پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی ۱  – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵  فیزیک ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی ۲ -پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس  دین وزندگی ۲ پایه ۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت ۱۰.۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۱پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس آمار واحتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری

ساعت ۸.۳۰ اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس آموزش  قرآن  سوم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم    دبستان.

ساعت ۱۵ اخلاق اسلامی ۳   پایه دوازدهم   رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری

ساعت ۱۵.۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم   مقطع  اول متوسطه


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=3690
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار