تاریخ انتشار : ۲۲-۰۸-۱۳۹۹ - ۷:۲۳

برنامه درسی۲۲ آبان در مدرسه تلویزیونی

​برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد.

  به گزارش دنیای خبر،برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که فردا ۲۲ آبان از مدرسه تلویزیونی ایران پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨  تا ٨:٣٠ گرافیک  ونشر مطبوعات طراحی صفحه و وب  – رشته فتوگرافیک – پایه ۱۲ -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ٩ کارگاه گرافیک – رشته گرافیک  – پایه ۱۲ -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ وجه نقد پودمان یک – رشته حسابداری  – پایه ۱۰- -شاخه  فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ تعمیرات جعبه  دنده – پایه ۱۱ – رشته مکانیک خودرو- شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ تعمیرات سر سیلندر موتور – پایه۱۰ – مکانیک خودرو – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ عربی – درس دوم پایه هفتم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ عربی – ادامه تمارین درس دوم پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی – درس دوم (واژگان و متن) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ مهارت‌های تربیتی – مهارت های تفکر

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰ آمادگی دفاعی – پایه ۱۰ –  مشترک تمامی  رشته ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی – پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ زیست شناسی ۱  – پایه ۱۰ – علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ ریاضی ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ فیزیک ۲ -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس ریاضی آمار۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس تاریخ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ درس نگارش۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۰:۱۵ درس علوم وفنون ادبی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس علوم و فنون ادبی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۴۵ درس دین و زندگی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۸ عربی و زبان قرآنی یک پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ عربی و زبان قرآنی دو  پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری

ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی ششم دبستان

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان

ساعت۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول

ساعت۱۵:۳۰ عربی و زبان قرآنی سه پایه ۱۲  رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=3578
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار