تاریخ انتشار : ۱۸-۰۸-۱۳۹۹ - ۷:۲۰

برنامه درسی ۱۸ آبان در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد.

  به گزارش دنیای خبر، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزیکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ وجوه نقد – رشته حسابداری – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی وب – پایه ۱۱- رشته شبکه و نرم افزار – شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰ مبانی هنر های تجسمی -پایه ۱۲ – رشته گرافیک -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ طراحی چهره – پایه ۰ – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ الگو سازی مانتو – پایه ۱۱ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ریاضی- الگوی عددی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ریاضی- چهار ضلعی ها پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی- استدلال پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠  آموزش مجازی مهارتهای تربیتی- شیوه های ایجاد انگیزه

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ – پایه ۱۳- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی ۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ فیزیک ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۲ -پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت ۸ اخلاق اسلامی ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ اخلاق اسلامی ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.

ساعت۱۵ اخلاق اسلامی ۳پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=3361
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار