تاریخ انتشار : ۱۵-۰۸-۱۳۹۹ - ۷:۲۶

برنامه درسی ۱۵ آبان در مدرسه تلویزیونی

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزپنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش: 

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت۸ تا ۸:۳۰ اخلاق حرفه‌ای – درس مشترک – پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه‌ای وکاردانش

ساعت۸:۳۰ تا۹ نقشه کشی ساختمان – پایه ۱۰ -شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ ریاضی – پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ مدل‌سازی مانتو با آستین مدل دار – پایه ۱۱ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ فنی دوزی – پایه ۱۲ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ۱۱:۰۰ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱:۰۰ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ تفکر و سبک زندگی – (پروژه پژوهشی) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ تفکر و سبک زندگی – پروژه (بخش دو) پایه هشتم

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶ آمادگی دفاعی – درس سوم انقلاب اسلامی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶تا ۱۶:۳۰ مهارت‌های تربیتی – ارتباط متقابل با فراگیران

متوسطه دوم:

ساعت ۱۶:۳۰ تا۱۷:۰۰ آمادگی دفاعی – پایه ۱۰ – مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ هویت اجتماعی – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ زیست‌شناسی ۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ ریاضی ۱/ مثلثات و روابط مثلثاتی – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۳ -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه چهار: 

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی: 

ساعت ۸ عربی و زبان قرآنی یک پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ عربی و زبان قرآنی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی ششم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان.

ساعت۱۵ پیام‌های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰ عربی و زبان قرآنی سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=3279
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار