تاریخ انتشار : ۰۶-۰۸-۱۳۹۹ - ۷:۱۴

برنامه درسی ۶ آبان در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد.

  به گزارش دنیای خبر،برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزسه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠الگو سازی انواع دامن کلوش پایه ۱۰رشته طراحی و دوخت و پوشاک  شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ آشنایی و طریقه استفاده از ابزار تراش رشته تراشکاری پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ تعمیر سیستم برق خودرو  رشته مکانیک خودرو پایه ۱۱ شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ مبانی هنرهای تجسمی گرافیک  پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰دانش فنی رشته الکترونیک پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲تا۱۲:۳۰بازی و ریاضی  پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳تا۱۳:۳۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی

 متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵علوم تجربی درس مواد پیرامون ما پایه هفتم

ساعت۱۵تا۱۵:۳۰علوم تجربی درس تنظیم عصبی

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی به دنبال محیطی برای زندگی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی تبیین راهنمای جریان تربیت و یادگیری در زمان شیوع بیماری کووید۱۹

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی۲ پایه ۱۱علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ۳ پایه ۱۲علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸ شیمی ۲ پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰تا۲۰:۲۵ فیزیک درس حالت مواد پایه ۱۰ رشته تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی درس مثلثات فصل دو پایه ۱۰ رشته تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام  رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت ۸احکام ۳متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰تاریخ اسلام ۳متوسط دوم نظری

ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن چهارم دبستان.

ساعت۱۵درس احکام ۳پایه۱۲رشته  علوم ومعارف.

ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس علوم ومعارف  قرانی۲پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول.


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=2910
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار