تاریخ انتشار : ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ - ۱۰:۲۱

برنامه درسی دوم آبان مدرسه تلویزیونی

برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که دوم آبان از مدرسه تلویزیونی پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر، برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که دوم آبان از شبکه‌های آموزش، چهارم و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ الگوسازی بلوز / رشته طراحی دوخت – پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ٩ آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری/ رشته  تراشکاری – پایه ۱۰ – شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ تعمیر سیستم برق خودرو  /رشته مکانیک  -پایه ۱۱- شاخه فنی‌و حرفه‌ای

دوره‌های ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ریاضی زندگی با محوریت پایه ششم

ساعت۱۲:۰۰ تا۱۲:۳۰ کار و فناوری  پایه ۶

ساعت۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش‌آموزان

ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ کار و فناوری- (فناوری اطلاعات)     پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ کار و فناوری – آموزش الکترونیک پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ کار و فناوری  -ترسیم با رایانه پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش  مجازی-  جمع بندی دوره مقدماتی

متوسطه دوم :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ تفکر و سواد رسانه ای  –  درس انتخابی – مشترک تمام رشته ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زمین شناسی  – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ تاریخ معاصر –  پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰ درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت۸:۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۱۵ درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۴۵ درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

شبکه قرآن و معارف

 ساعت ۱۵ درس اصول  و عقاید۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف

ساعت۱۵:۳۰ درس اصول وعقاید۲ پایه۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶ دین و زندگی۲ پایه۱۱ر علوم تجربی و ریاضی

ساعت۱۶:۳۰درس  اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=2776
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار