تاریخ انتشار : ۰۱-۰۸-۱۳۹۹ - ۷:۲۱

برنامه درسی ۱ آبان در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزپنجشنبه۱ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨ تا ٨:٣٠ طرز کار سنسورها و عیب یابی  رشته مکانیک خودرو پایه ۱۳  شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ کارتریج پرینتر رشته الکترونیک پایه ۱۲ شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان  رشته چهره سازی پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ تربیت کودک پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ طراحی و دوخت پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۲تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳ علوم تجربی پایه پنجم
ساعت۱۳تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ تفکر و سبک زندگی  بزرگ مردان کوچک پایه هفتم
ساعت ۱۵ تا۱۵:۳۰ تفکر و سبک زندگی پروژه
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ آمادگی دفاعی درس سوم (انقلاب اسلامی ) پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی الگوهای طراحی آموزش مجازی
متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی پایه ۱۲ علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست ۱ پایه ۱۰علوم تجربی
ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی هندسه ( فصل۳ ) پایه۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک  درس خطوط میدان های مغناطیسی  پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف سیما:
ساعت ۱۱هدیه های آسمانی پایه ششم
ساعت ۱۱:۳۰آموزش قرآنی پایه ششم
ساعت۱۵درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول.


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=2769
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار