تاریخ انتشار : ۳۰-۰۷-۱۳۹۹ - ۷:۲۵

برنامه درسی چهارشنبه ۳۰ مهر در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ تعمیرات سیستم سوخت و حرفه  /پودمان یک – رشته مکانیک  – پایه ۱۲- رشته کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD  -پایه ۱۱- رشته الکترونیک – شاخه  فنی وحرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰نصب و راه اندازی و نگهداری  پکیج گرمایش  پایه ۱۰-رشته تاسیسات مکانیک    – شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ دانش فنی  -رشته تربیت کودک   – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ نازک دوزی -رشته طراحی و دوخت – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰علوم تجربی پایه  دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی   پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان  پیش دبستانی

  متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی – درس چهارم بخش یک پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی-درس چهارم (سفر شکفتن )قسمت اول

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی –  درس چهارم  بخش یک پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : آموزش مجازی- الگوهای تلفیقی آموزش

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ شیمی ۱ –  پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۲  –  پایه ۱۱- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢۰:٢۵ ریاضی ۳ / توابع وارون – پایه۱۲ -رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢۰:۵۰ فیزیک ۳ / درس شتاب  متوسط و لحظه ای – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

چهارشنبه۳۰مهرشبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

چهارشنبه ۳۰مهر شبکه قران ومعارف سیما

ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته  علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۶درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف

ساعت۱۶:۳۰درس  آموزش قرآن نهم درس اول متوسط دوره اول تدریس خواهد شد.


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=2725
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار