تاریخ انتشار : ۲۴-۰۷-۱۳۹۹ - ۷:۴۵

برنامه درسی امروز در مدرسه تلویزیونی

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجشنبه۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨  تا ٨:٣٠مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD  رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩نصب و راه اندازی پکیج گرمایشی پودمان یک پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ۹تا۹:۳۰سرویس چرخ خودرو پودمان یک رشته مکانیک خودرو پایه ۱۱ شاخه کار دانش و فنی وحرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه ۱۱ شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰استاندارد کورل دراو پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰  بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰علوم تجربی پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰فارسی و نگارش پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵عربی درس اول بخش سوم پایه هفتم
ساعت ١۵تا١۵:٣٠عربی درس دوم (ترجمه) پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶عربی درس اول حل تمرین ها پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی سنجش الکترونیکی
متوسطه دوم  :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی  پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠هویت اجتماعی پایه ۱۲علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی
ساعت٢٠تا٢:٢۵  فیزیک ۱ چگالی ویژگی‌های فیزیک مواد پایه۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی
ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ریاضی ۲ معادلات گویا و گنگ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف:
ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه ششم.
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه ششم.
ساعت۱۵درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱رشته  علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس  پیامهای آسمانی  نهم درس اول متوسطه دوره اول.


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=2552
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار