تاریخ انتشار : ۲۳-۰۷-۱۳۹۹ - ۷:۱۶

برنامه درسی امروز در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه۲۳مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقاشی رنگ روغن رشته چهره سازی پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ نقشه کشی فنی رایانه پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و معماری
ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی مد و لباس سفارشی پایه ۱۲ شاخه کار دانش و   فنی وحرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵دانش فنی تخصصی پایه ۱۲رشته  ماشین ابزار شاخه فنی وحرفه ای و کار  دانش
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ روانشناسی ورزش رشته تربیت بدنی پایه۱۱ شاخه فنی و حرفه ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١  بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰علوم تجربی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰بازی و ریاضی  پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰بازی و ریاضی پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ادبیات فارسی درس سوم  نسل آینده ساز قسمت دوم  پایه هفتم
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ادبیات وفارسی درس سوم  ارمغان ایران قسمت دوم  پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی درس سوم مثل آینه  قسمت دوم  پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠  آموزش مجازی سنجش الکترونیکی
متوسطه دوم  :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  شیمی یک  پایه ۱۰ علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی سه پایه ۱۲علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨شیمی دو پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠تا٢:٢۵فیزیک ۱ چگالی پایه۱۰ رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ریاضی ۲ معادلات گویا و گنگ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه پنجم.
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه پنجم دبستان
ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته  علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس احکام۲پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=2508
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار