تاریخ انتشار : ۲۲-۰۷-۱۳۹۹ - ۷:۲۰

برنامه درسی سه شنبه۲۲ در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز سه شنبه۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨  تا ٨:٣٠ سرویس چرخ خودرو پودمان ۱ پایه ۱۱رشته مکانیک خودرو شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا٩مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD  پایه ۱۱ رشته الکترونیک شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ تولید قطعات به روش تراشکاری پایه ۱۱ رشته ماشین ابزار شاخه  فنی وحرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ پرورش مهارت شناختی درس تربیت  کودک پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰تاریخ هنر ایران رشته گرافیک  پایه۱۰  شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١  فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰  مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵علوم تجربی مواد الفبای زندگی پایه هفتم
ساعت ١۵تا١۵:٣٠علوم تجربی از درون اتم چه خبر پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی رفتار اتم‌ها با یکدیگر پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠روش های تدریس در فضای مجازی
متوسطه دوم  :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی ۲  پایه ۱۱ علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ۳  پایه ۱۲ علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨شیمی ۲  پایه ۱۱ رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠تا٢:٢۵  ریاضی توابع پایه۱۲ رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠فیزیک  سرعت لحظه‌ای پایه ۱۲رشته علوم تجربی

شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام  رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

​​​​​​​شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن چهارم دبستان.
ساعت۱۵درس احکام ۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس علوم ومعارف  قرانی۲پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول.


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=2462
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار