تاریخ انتشار : ۲۰-۰۷-۱۳۹۹ - ۷:۲۳

برنامه درسی یکشنبه۲۰ مهر در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨  تا ٨:٣٠تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پایه ۱۱ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD رشته الکترونیک پایه ۱۱شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰سرویس چرخ خودرو پودمان یک  رشته مکانیک خودرو پایه ۱۰ شاخه  فنی وحرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵حقوق ودستمزد پایه ۱۱رشته حسابداری شاخه فنی وحرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰پرورش مهارت شناختی رشته تربیت کودک پایه۱۲ شاخه فنی و حرفه ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰فارسی و نگارش پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ریاضی مرور راهبردی ها  پایه هفتم
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ریاضی تعیین عدد های اول پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی تفاضل مجموعه ها پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی روش های تدریس در فضای مجازی
متوسطه دوم  :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست۱ پایه ۱۰رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی۳  پایه ۱۲علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت١٧:٣٠ تا١٨شیمی ۱ پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت٢٠تا٢:٢۵  فیزیک ۲ فصل اول (الکتریسته ساکن) پایه۱۱ رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  فیزیک ۳ درس(نمودار مکان زمان) پایه ۱۲رشته علوم تجربی

شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰ درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰ درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت۱۱درس آموزش قرآن سوم دبستان
ساعت۱۱:۳۰درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان.
ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس پیام‌های آسمان ۷ متوسطه دوره اول.


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=2383
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار