تاریخ انتشار : ۱۳-۰۷-۱۳۹۹ - ۷:۲۴

برنامه درسی یکشنبه۱۳مهر در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد.

به گزارش دنیای خبر،  برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه۱۳مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨ تا ٨:٣٠ دوخت دامن درس طراحی مدل سازی پایه ۱۰ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار اتوکد  جلسه دوم فنی حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ درس نقشه کشی رشته رایانه پایه ۱۰ شاخه فنی وحرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ ساده سازی اشکال پایه ۱۲ رشته گرافیک شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی رشته الکترونیک  پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰فارسی و نگارش پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ریاضی روش نمادین و حل چند مسئله پایه هفتم
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ریاضی یادآوری عدد های اول پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی  اجتماع و اشتراک مجموعه ها پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ تولید محتوای الکترونیک آموزش نرم افزار تبدیل فرمت
متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱  پایه ۱۰علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳  پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست ۱  پایه ۱۰رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی ۲ معادلات گویا و گنگ پایه۱۱ رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ ریاضی۲ درس معادلات گویا و گنگ پایه۱۱رشته علوم تجربی

شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان ۷ متوسطه دوره اول.


لینک کوتاه : http://donyayekhabar.com/?p=2118
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار